Elektroniczny bieg faktur jako gwarancja poprawnego prowadzenia urzędu.

Faktura jest jedynym z ważniejszych dowodów w biznesach oraz instytucjach. Faktura jest szczególnym dokumentem domagającym się stosownego i sprawnego wystawiania. Tradycyjny obieg faktury może skutecznie dezorganizować działanie w biznesie, chociażby ze względu na zagubienie pisma, ewentualnie przypadkowe zniszczenie. Przedsiębiorstwa stosujące papierowy obieg faktur zakupu ,powinny go wymienić skanowaniem także elektronicznym wymianą.

list

Autor: Nicole Beauchamp
Źródło: http://www.flickr.com

Przyniesie to istotne oszczędności dodatkowo zminimalizuje ilość popełnianych omyłek przy rozliczaniu tych dokumentów. Nierzadko faktury trafiają do sekretariatów bądź działów biznesowych firmy gdzie są opisywane za pośrednictwem osoby a potem są przekazywane do działu księgowości, gdzie następuje ich księgowanie również płatność.Nawet jeśli faktura dotrze na początku do wydziału księgowości, także musi zostać opisana dodatkowo potwierdzona przez wydział merytoryczny. Papierowy obieg powoduje, że faktury (link tu…) giną, bywają zbyt długo przetrzymywane, muszą kilka razy obiegać po przedsiębiorstwie. W obecnych czasach większe firmy winny przejść na elektroniczny obieg faktur.

Jakie korzyści przynosi firmom skanowanie i elektroniczny obieg faktur?

Przede wszystkim ekonomizacje. Pierwsze oszczędności można już zauważyć w jednostkach otrzymujących od 5 tys. faktur wzwyż rocznie już po pół roku. Zmiana obiegu papierowego na obieg elektroniczny faktur (zobacz księga przychodów i rozchodów online) daje pożytek dla wszystkich wydziałów uczestniczących w tym procesie, np. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów obsługi faktur; minimalizacja operacji manualnych; obniżenie liczby błędów; minimalizacja odsetek z racji spóźnionych płatności; pełny podgląd do historycznych danych. Oto efektywne rozwiązania dla ciebie – .

Faktura

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com

Zyski dla zakładów wprowadzających elektroniczny obieg faktur:

– pomniejszenie nakładu pracy koniecznego na obsługę faktury w firmie,
– usprawnienie rejestrowania dokumentów w wyniku eliminacji papierowego obiegu faktury,
– stały monitoring terminowości przepływu faktury,
– egzekwowanie przez system procedur powiązanych z akceptacją faktury,
– jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności do danej osoby zdefiniowanej w procesie.