Najważniejsze informacje na temat rynku gazu ziemnego na obszarze Polski

Rynek gazu ziemnego na obszarze Polski obejmuje dwa kluczowe zakresy. Jednym z nich jest dystrybucja gazu, natomiast drugim obrót gazem. Gaz w Polsce głównie wydobywa się na Podkarpaciu, i także w województwie Lubuskim i na Wielkopolsce. W celu wydobycia gazu stosuje się na ogół tradycyjne metody, aczkolwiek istnieją też różnorodne niekonwencjonalne sposoby wydobycia gazu.

Continue reading

Na terenie naszego kraju prowadzona będzie różnego typu sprzedaż gazu.

Toteż gaz ziemny potrafi zostać kupowany przez konkretnych dostawców, którzy są później dostarczali ten gaz do swoich klientów. Naturalnie sprzedaż gazu ziemnego tym osobom jest nadzorowana, bowiem specjaliści sprawujący nadzór nad obrotem gazu nie mogą doprowadzić do tego, by jakieś gospodarstwa domowe zostały pozostawione bez gazu.

Continue reading