Gdzie odnaleźć ciszę i ładne krajobrazy? Ciekawą propozycją jest Podlasie

Podlasie to historyczna kraina naszego kraju, jaka znajduje się na Nizinie Podlaskiej. Historycznie Podlasie zajmuje środkową oraz południową część województwa podlaskiego, lecz także rozlewa się na północny wschód oraz północ województwa lubelskiego. Zachodzi również na wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Podlasie to jedyny w swoim rodzaju region, szczególnie, że można w tym miejscu odnaleźć mieszankę tradycji i religii, przykładowo ślady bardzo interesującej kulturowo ludności polskich Tatarów.

podlasie zimą

Źródło: pixabay.com

W dwóch posiadających tatarskie naleciałości wioskach – Bohonikach oraz Kruszynianach, znajdują się jedyne drewniane meczety w naszym kraju, których pochodzenie datowane jest na osiemnasty i dziewiętnasty wiek. Miejsca te, a także będące w wioskach cmentarze muzułmańskie, są kulturalnymi oraz duchowymi ośrodkami ciągle obecnej tutaj “Tatarszczyzny”. Przez jedną, jak i drugą miejscowość przebiega Szlak Tatarski, za sprawą którego możemy poznać historię oraz kulturę tutejszej społeczności. Można skosztować pysznych potraw, które są robione według starych tradycji kulinarnych, ich nazwy są bardzo orientalne, to znaczy trybuszok, kibiny albo pierekaczewnik. To wszystko może złożyć się na cudowny urlop na podlasiu. Na Podlasiu dane nam będzie zobaczyć swoisty kalejdoskop, którego elementy zazębiają się, a jednocześnie zachowując piękno niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju odrębności. Z przyrodniczego punktu widzenia to bardzo atrakcyjny region, o prawdziwie dużych walorach krajobrazowych. Można w związku z tym spotkać tutaj różne formy morfologiczne, wpływają one na zwiększenie tych wszystkich walorów estetycznych. Istotnie te sfery – przyrodnicze i kulturowe mają wpływ na atrakcyjny wizerunek Podlasia. Nieskażone cywilizacją tereny Podlasia są świetnym miejsce do stworzenia parku krajobrazowego.

jezioro

Autor: Rocky Raybell
Źródło: http://www.flickr.com

Z przyrodniczego punktu widzenia to bardzo wyjątkowy region, o rzeczywiście dużych walorach krajobrazowych. Możemy w związku z tym napotkać tutaj różne formy morfologiczne, wpływają one na zwiększenie tych wszystkich walorów estetycznych. Faktycznie te sfery – natura i kultura wpływają na atrakcyjny wizerunek tego miejsca. Nieskażone cywilizacją okolice Podlasia są doskonałym miejsce do utworzenia parku krajobrazowego na tym obszarze więc całkiem sporo rezerwatów przyrody, które chronią miejsca o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych, tym bardziej przed złym wpływem działalności człowieka. W tym miejscu naprawdę można wypocząć, oderwać od różnych kłopotów dnia codziennego, od hałasu wielkiego miasta. Nie dziwi więc fakt, że Podlasie (ciąg dalszy tego zagadnienia – www.jadenapodlasie.pl/) jest wciąż bardziej popularne pośród turystów z całej Polski oraz nie tylko.