Tag Archives: hydrauliczny

hydrauliczny

Przenośniki taśmowe – charakterystyka agregatu.

Przenośnik taśmowy to urządzenie transportowe mająca charakter ciągły.
Dzięki dużej różnorodności i szerokiemu wachlarzowi taśm transportowych można je wykorzystywać do różnych produktów. Zazwyczaj stosowane są do transportu produktów sypkich lub drobnych. Przenośniki taśmowe znajdują duże zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Stosowane są w hurtowniach, składowiskach, kopalniach kruszywa, polach budów czy liniach produkcyjnych.

Continue reading “Przenośniki taśmowe – charakterystyka agregatu.” »

, , , ,