Kto i na jakich warunkach może otrzymać skierowanie do sanatorium?

Przebywanie w uzdrowisku wiąże się dla kuracjusza z sumptami. Ponosi on część wydatków związanych z wiktem a także zakwaterowaniem. Wydatki owe nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pobyt w sanatorium trwa trzy tygodnie.

Leczenie sanatoryjne jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub specjalistycznego. Jego zamierzeniem jest rehabilitacja, leczenie schorzeń przewlekłych i szeroko pojęta prewencja. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym wystawia lekarz tzw. ubezpieczenia zdrowotnego, a więc taki, który posiada podpisaną umowę z NFZ na świadczenie swych usług w danym roku albo pracuje w placówce, która ma taką umowę. W przypadku niezbędności kontynuowania kuracji w szpitalnym uzdrowisku, skierowanie może również wystawić doktor zatrudniony w szpitalu, w jakim pacjent był leczony. Do skierowania powinna być dołączona karta informacyjna, zawierająca niezbędne informacje na temat choroby. Wypisując skierowanie na leczenie sanatoryjne medyk kieruje się stanem zdrowia chorego, a także wskazaniami argumentującymi odbycie tego typu terapii. Lekarz, który je wystawił, musi przekazać skierowanie do właściwego ze względu na miejsce pobytu chorego oddziału NFZ. Może to też wykonać sam zainteresowany.

Darłowo

Autor: Kochana Żanci
Źródło: www.flickr.com
W przypadku potwierdzenia skierowania, fundusz powinien wskazać miejsce (jednak nie konkretną miejscowość, tylko np.

Chcemy namówić Cię do przeczytania naszego nowego wpisu. Naciśnij łącze tu… (https://jadenapodlasie.pl/oferty/atrakcje-podlasia) i przeloguj się do następnej witryny.

czy ma to być teren w górach czy sanatorium nad morzem) oraz termin leczenia uzdrowiskowego.

Jeżeli jednakże stan zdrowia chorego uległ w między czasie pogorszeniu i wyjazd do sanatorium musi zostać przyśpieszony, to o zmianie terminu wyjazdu na kurację decyduje medyk specjalista. Dokonuje on powtórnej oceny skierowania.