Najważniejsze informacje na temat rynku gazu ziemnego na obszarze Polski

Rynek gazu ziemnego na obszarze Polski obejmuje dwa kluczowe zakresy. Jednym z nich jest dystrybucja gazu, natomiast drugim obrót gazem. Gaz w Polsce głównie wydobywa się na Podkarpaciu, i także w województwie Lubuskim i na Wielkopolsce. W celu wydobycia gazu stosuje się na ogół tradycyjne metody, aczkolwiek istnieją też różnorodne niekonwencjonalne sposoby wydobycia gazu.

Największa spółka obrotu gazem to PGNiG S.A, aczkolwiek oczywiście możemy również przytoczyć inne, mniejsze spółki obrotu gazem, ponieważ wiele podmiotów, choćby Handen, posiada koncesję na tego typu działalność. Gaz sprzedawany jest również do Polski poprzez różnorodne spółki zagraniczne. Zarówno sprzedaż jak także zakupienie gazu odbywa się na giełdzie towarowej, jaka jest prowadzona przez TGE S.A. Uczestnicy giełdowego rynku gazu to głównie przedsiębiorstwa, jakie zajmują się biegiem paliwami gazowymi, i także odbiorcy, jacy mają bardzo znaczne zapotrzebowanie na gaz ziemny. Polska gaz to kraj, w jakim rozwój giełdowego rynku gazu rozwija się niezwykle energicznie a także dynamicznie, podobnie jak na przykład samo wydobycie gazu.

palnik gazowy

Źródło: http://www.sxc.hu

Sprzedaż gazu na TGE S.A, inaczej Towarowej Giełdzie Energii sprawił liberalizację gazu ziemnego. Równie rozległą oraz bardzo istotną przemianą na rynku gazowym na terenie Polski było wprowadzenie obliga giełdowego, przez co PGNiG pozostało podzielone na dwie różnorodne spółki (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-urlop-okolicznosciowy). Dzięki temu płynność na giełdzie gazowej niemało wzrosła, dodatkowo wszystkie spółki obrotu gazem, jak np. znajdujaca się tutaj, mają porównywalne warunki jeżeli chodzi o koszta zakupienia gazu ziemnego.

Dziś na obszarze Polski istnieje siedem magazynów gazu, które mieszczą się pod ziemią. Wszystkie owe magazyny należą do spółki PGNiG. Pierwsze próby przechowywania gazu na terenie Polski poczęły się niemało lat temu, dokładnie w 1954 roku. Początkowym magazynem gazu w Europie był wtenczas magazyn w okolicach Jasła.