Ochrona praw autorskich

Prawa autorskie dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Prawo osobiste jest niezbywalne, udowadnia ono faktyczne autorstwo dzieła. Drugie z wymienionych jest za to prawem, które pozwala na pobieranie korzyści ze swojego utworu.

Łamanie prawa autorskiego odbywa się na dwa sposoby: dana osoba bezprawnie twierdzi że jest autorem utworu, oraz ktoś uzyskuje korzyści z jego grania czy odtwarzania. W obu sytuacjach osoba, której prawa są naruszone może dochodzić odpowiedniego odszkodowania od tego, kto to prawo złamał. Warto nadmienić, że ochronie podlega już sam pomysł na utwór, nawet gdy nie nie został zrealizowany. Dochodzenie praw w takim przypadku może być jednak bardzo trudne.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jaka ochrona przed łamaniem praw?
Najprostszym sposobem ochrony własności intelektualnej jest jej zarejestrowanie – w takim przypadku najłatwiej jest udowodnić autorstwo utworu. Można to zrobić na drodze oficjalnej, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w sytuacji innej twórczości, np. utworu muzycznego, jego autora można zarejestrować w określonej organizacji publicznej. Taki ruch przyniesie oprócz tego korzyści z tytułu odsłuchań utworu. Instytucje zbiorowego zarządzania stają w obronie uprawnień autorów, poza tym zajmują się pobieraniem w imieniu autorów należnych im środków. W wypadku części utworów, zwłaszcza o charakterze naukowym tego typu ochrona może nie wystarczać. W takich przypadkach za ochronę praw odpowiada urząd patentowy znak towarowy także się rejestruje, lecz ten proces jest trochę mniej skomplikowany i nie jest już potrzebna tak szczegółowa dokumentacja.

Co w przypadku złamania prawa?
Każdy przypadek naruszenia prawa autorskiego jest unikatowy toteż ustawa na temat prawa autorskiego jest aktem prawnym sformułowanym tak, by mógł być adaptowany do danego przypadku. Należy jednak mieć na uwadze, że naruszenie tych przepisów nie jest ścigane z urzędu, każde takie przestępstwo należy więc zgłaszać organom ścigania. Wiele osób nie wie o tym, że łamie cudze prawa, widać to szczególnie na przykładzie sieci WWW. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a zwłaszcza narażone są tu wszystkie dzieła graficzne. Dlatego przed skorzystaniem z dzieła graficznego znalezionego w sieci, warto sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego autor.