Przenośniki taśmowe – charakterystyka agregatu.

Przenośnik taśmowy to urządzenie transportowe mająca charakter ciągły.
Dzięki dużej różnorodności i szerokiemu wachlarzowi taśm transportowych można je wykorzystywać do różnych produktów. Zazwyczaj stosowane są do transportu produktów sypkich lub drobnych. Przenośniki taśmowe znajdują duże zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Stosowane są w hurtowniach, składowiskach, kopalniach kruszywa, polach budów czy liniach produkcyjnych.

Przenośnik taśmowy

Źródło: http://www.sxc.hu
Istnieje dużo struktur przenośników taśmowych. Prawie wszystkie napędzane są silnikami elektrycznymi. Najczęściej spotykany jest przenośnik, zbudowany z taśmy transportowej (przenośnikowej), połączonej w pętlę podpartej na rolkach zwanych krążnikami, zasilany za pomocą jednego lub wielu bębnów zasilających.

Kiedy stosować przenośniki taśmowe dla firm

Taśma jest naciągana za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń naprężających ( śruba rzymska, napinacze sprężynowe, nadążne, grawitacyjne, hydrauliczne albo pneumatyczne). Przy transporcie towarów, mogących oblepiać taśmę (szlam, stłuczka szklana, cukier), instalowane są zazwyczaj także urządzenia czyszczące (szczoty, noże, skrobaki). Taśma w przenośniku taśmowym stworzona jest z reguły z gumy, silikonu, naciągającego tworzywa sztucznego, a nawet bawełny, wzmacniana stalowym drutem.

Istnieją również przenośniki napędzane linami albo łańcuchami, przenośniki z taśmą wyposażoną w poprzeczki upraszczające transport produktów pod dużymi kątami, czy przenośniki z taśmą, która przykrywa nosiwo. W długich przenośnikach taśma powrotna może być odwracana. Innym rozwiązaniem jest konstrukcja z taśmą zwijana w rurę w środkowej części drogi przenośnika – dzięki temu, produkt transportowany, jest ochraniany przed czynnikami zewnętrznymi, a trasa przenośnika może przebiegać łukowo.

Przenośniki taśmowe mogą być wyposażane na przykład wagi (mierniki przepływu) przenoszonego towaru czy wykrywacze metalu. Pracę przenośnika zabezpieczają sygnalizatory zerwania taśmy, przeciążenia, czujniki temperatury, zbiegania taśmy i tym podobne. Przenośniki taśmowe albo łańcuchy następujących po sobie takich przenośników mogą transportować towary na wielokilometrowe odległości.

Sprawdź również depalyzatory
Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie transport kołowy jest utrudniony albo mniej się opłaca, jak także do transportowania materiałów z miejsca niższego na wyższe. W kopalniach podziemnych przenośniki taśmowe po wyposażeniu w agregaty zabezpieczające i sygnalizacyjne, mogą służyć do transportu pracowników (zazwyczaj w pozycji klęczącej). W kopalniach odkrywkowych wykorzystuje się przenośniki, których położenie zmienia się w trakcie przesuwania frontu robót za pomocą tak zwanych mostów skarpowych. Warto sprawdzić więcej