Tag Archives: świadczenia

świadczenia

Kapitał początkowy jako podstawa wyznaczenia emerytury – sprawdź co należy wiedzieć

Kapitał początkowy rozliczany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie wysłany do ZUS podanie razem z zaświadczeniami o jego ustalenie i kiedy zostanie przekazana decyzja ustalająca jego wielkość. Podstawę określenia emerytury, stwierdzanej według nowych, ustalonych zasad, stanowi suma sum przeliczonego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Continue reading “Kapitał początkowy jako podstawa wyznaczenia emerytury – sprawdź co należy wiedzieć” »

, , ,