w jakich sytuacjach potrzebna jest wycena budynku

Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych określa się na podłożu przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego typu i gatunku z uwzględnieniem ich położenia i poziomu zniszczenia, także w obrocie prawami majątkowymi takiego samego gatunku z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jest parę powodów dla jakich powinna być utworzona wycena nieruchomości. Jednym z nich są cele podatkowe. Ustalenie wysokości podatku od darowizny w formie nieruchomości, lub podatku od nieruchomości opiera się o operaty przybliżone.

Jeśli obiekcje budzi też należność za wieczyste użytkowanie nieruchomości, to także trzeba zwrócić się do opiniodawcy. Wycena nieruchomości (ciekawe mieszkania z omeganieruchomosci.pl) nieodzowna jest także w przypadkustarania się o kredyt hipoteczny. Bank, pożyczając ogromne sumy, musi posiadać mocne zabezpieczenie. Taka wycena może być dokonana na dwa sposoby. Ocena zewnętrzna polega na tym, że bank zatrudnia licencjonowanego specjalistę, który kalkuluje koszt nieruchomości. Zaś wycena wewnętrzna odbywa się poprzez pracowników banku.
budynki

Autor: Sky carp
Źródło: http://www.flickr.com
Może ona być spełniona po wizji lokalnej, na której pracownik robi fotografie, a potem analityk wylicza wartość, lecz może być utworzona również bez oglądania budynku. W przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego banki nieraz przyjmują wartość wystawianą przez dewelopera. Wycena wartości nieruchomości może jednak odbywać się również poprzez analizę wewnętrznej bazy danych banku, gdzie zawarte są koszty transakcyjne w osobnych rejonach miasta.

nieruchomości

Autor: Guilhem Vellut
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena nieruchomości jest konieczna wtedy, gdy sprzedajemy lokal mieszkalny, bądź dom, chcemy uzyskać pożyczkę, ubezpieczyć posiadłość, otrzymać odszkodowanie, lub podzielić nieruchomość. Wycenę nieruchomości wykonują również co jakiś czas władze miejscowości, żeby ustalić podatki, czy też opłaty za wydzierżawienie lokalu (dowiedz się więcej )
Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej potencjalna jej wartość, realna do osiągnięcia na rynku. Zwykle do wyznaczania cen posiadłości opiniodawca majątkowy posługuje się metodą porównawczą.