Zaraza umysłu – czyli w jaki sposób działa mem i na czym polega jego geniusz

W jaki sposób kształtują się zachowania kulturowe? Jak ewoluuje współczesne społeczeństwo i w którą stronę zmierzają procesy przekazywania podstawowych jednostek informacji? Wszystkie te nurtujące zagadnienia zbiegają się właściwie w jednym miejscu, a poprzedza je inne pytanie – co to jest mem?

Ewolucja kulturowa,

laptop

Źródło: flickr.com

w którą włączona jest również ewolucja wiedzy, może być formowana na podstawie tych samych, podstawowych zasad wariancji oraz selekcji, jak w procesie ewolucji biologicznej. Prawidłowość ta odnosi się nie tylko na zmiany, jakie mają miejsce w obrębie genu – mianowicie fundamentalnej jednostce zaangażowanej w proces przekazywania informacji genetycznej, ale także ma wpływ na nowy typ jednostki informacji kulturowej, ukrywający się pod pojęciem memu. A zatem, co to jest mem? Zgodnie z teorią memetycznego rozproszenia, mem jest nośnikiem informacji kultury, skłonnym do niezwykle efektywnego rozprzestrzeniania się wraz z myślą, od umysłu do umysłu następnych nosicieli. Pociąga to za sobą niewyobrażalne skutki. Skuteczną miarą analizy właściwości tego indywiduum są darmowe systemy operacyjne. Musisz sprawdzić: alterWEB. Zachowania kulturowe wykazują pewne wspólne właściwości. Jednostka indywidualna, której zaszczepiony został mem, przerzuca go dalej. Ten transfer może być interpretowany jako standardowy proces replikacji, nieustannie zachodzący w naturze. Oznacza to, że zaaplikowana informacja zachowuje się jak nadajnik, a sam proces transferu jest kontynuowany. Płynący z tego wniosek jest dość osobliwy. Otóż tak zwana ewolucja memetyczna zdaje się być wielokrotnie szybsza tudzież skuteczniejsza niż znana nam wszystkim ewolucja genetyczna.

praca na laptopie

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

Nie byłoby więc wielkim zaskoczeniem, że w ciągu ostatnich 50 lat nie zaobserwowaliśmy spektakularnych zmian na poziomie genetycznym, natomiast pod względem kulturowym, to znaczy biorąc pod uwagę cały zbiór memów, urzeczywistnił się ogromny, radykalny rozwój. O zjawisku memów w naszej kulturze słyszy się coraz częściej. Liczne autorytety świata nauki podejmują ten temat. Jeżeli jednak w dalszym ciągu próbujemy rozwikłać, co to jest mem (sprawdź: alterWEB), wyobraźmy sobie po prostu proces samoreprodukcji. Różnica polega jedynie na tym, że zamiast genu, powielaniu ulegają zachowania kulturowe (warto sprawdzić: alterWEB). Przechodzą one, jako mem, od pojedynczej osoby do całej grupy osób. Co warte podkreślenia, w tym przypadku powinniśmy zachować uwagę, gdyż nawet darmowe systemy operacyjne wykazują, że proces ten może zachodzić w pełni autonomicznie i mieć nieobliczalny charakter.